Hole 10

De smalle fairway met een waterhindernis aan de rechterkant vraagt om een lange eerste slag. De bal neigt ertoe om het water in te rollen als een te korte afslag aan de rechterkant landt. De linkerkant is iets veiliger. Het is goed om te weten dat aan de rechterkant van de green nog een waterhindernis ligt, die deels doorloopt tot ongeveer midden voor de green.