Lid worden

U bent van harte welkom bij  Golf & Country Club Hoenshuis.
Wij hebben de volgende lidmaatschappen voor u beschikbaar, perfect afgestemd op uw behoeften.

GOLF & COUNTRY LID
U maakt onbeperkt gebruik van de baan en de clubfaciliteiten. De aanschaf van een speelrecht is verplicht. U kiest één van beide vormen A of B.

Lidmaatschap A
Contributie               €   1.340,00    per jaar
NGF bijdrage           €        17,50    per jaar
Clubbijdrage            €        78,00    per jaar
Speelrecht                €   1.815,00   U kunt deze direct geheel voldoen of in 6 jaartermijnen elk groot € 302,50

Lidmaatschap B
Contributie               €   1.440,00     per jaar
NGF bijdrage           €        17,50     per jaar
Clubbijdrage            €        78,00    per jaar
Speelrecht                €          1,00

BUITEN LID
U heeft dezelfde status als het Golf & Country lid en mag aan alle wedstrijden deelnemen behalve aan de clubkampioenschappen en de competitie wedstrijden.
U woont op minstens 50 kilometer afstand van Voerendaal en bent volledig lid van een andere club die uw “home course” is. Een speelrecht à € 1,-  is verplicht.
Contributie               €    950,00     per jaar
Clubbijdrage            €      78,00     per jaar
Speelrecht                €         1,00

JEUGD LID
Afhankelijk van de leeftijd (de peildatum is 1 januari)
Contributie
tot 16 jaar                €    108,00    per jaar
16 t/m 18 jaar         €    215,00    per jaar
19 t/m 21 jaar         €    470,00    per jaar

Voor deze leeftijdscategorieen geldt additioneel:
NGF bijdrage           €        8,30    per jaar
Clubbijdrage            €       38,00  per jaar

Voor jeugdleden die bij ons een reeks lessen volgen geldt voor het 1e jaar een korting van 50%.

 

YOUNG GOLFERS
Afhankelijk van leeftijd (de peildatum is 1 januari)
Contributie
22 t/m 25 jaar         €        540     per jaar
26 t/m 30 jaar         €        795     per jaar
31 t/m 40 jaar         €      1.045    per jaar

Voor deze leeftijdscategorieen geldt additioneel:
NGF bijdrage           €      16,65    per jaar
Clubbijdrage            €      76,00    per jaar

Vanaf een leeftijd van 41 jaar is een speelrecht à € 1,- verplicht. U stroomt dan in als “Golf & Country Lid” en de condities van dat lidmaatschap worden dan van kracht.

Voor onze uitgebreide informatiebrochure en voor vragen mailt u naar info@hoenshuis.nl of u belt +31 45 575 3300.