Local Rules

 

Plaatselijke Regels.

 

-De grens van buiten de baan is gemarkeerd met witte palen, hekken aan de buitenzijde van de baan of het hek rondom de driving range. De grenslijn  van buiten de baan, wordt bepaald door de baanzijde van de palen en staanders op grondhoogte . De palen en staanders zelf  staan buiten de baan.

 

-Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de openbare weg is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere hole.  ( hole 9,10,14,15,16)

 

-Als een bal in de hindernis achter hole 15 ligt, of als praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden  tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag:

-ontwijken volgens Regel 17.1 , of

-als extra mogelijkheid  mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone achter de linker bunker van hole 15. Deze dropzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3

 

-Uitwerpselen van vogels mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

  • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1 ,of
  • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

 

-Alternatief voor slag en afstand:

opmerking: De volgende regel is NIET van toepassing op ronden in een qualifying wedstrijd.

Voor het toepassen van deze regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairway-hoogte of lager.

-Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van het principe van slag en afstand: met twéé strafslagen de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone :

Twee bij benadering vastgestelde referentie punten:

1: referentiepunt van de bal: daar waar de bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen op de baan ,of de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.

2: fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole dat het dichts bij het referentiepunt van de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt van de bal.

De afmeting van de  dropzone gebaseerd op beide referentiepunten: overal tussen een lijn vanaf de hole door het referentiepunt van de bal , (+ 2 stoklengtes aan de buitenkant) , en een lijn vanaf de hole door het fairway-referentiepunt (+ twee stoklengtes aan de fairway zijde).

De dropzone moet in het algemeen gebied zijn en mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt van de bal.

Als een speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel, dan is de oorspronkelijk bal niet langer in het spel en mag niet meer worden gespeeld, zelfs al zou hij alsnog gevonden worden voor het einde van de 3 min zoekperiode.

De speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken als

-bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis.

- de speler reeds een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand.

Nederlandse versie (PDF)

_____________________________________________________

Bekijk hier tevens ook ons wedstrijdregelement.

Wedstrijdregelement 2018