Oyens & Van Eeghen Vermogensbeheer

Oyens & Van Eeghen biedt vermogensbeheer voor famillies, particulieren, DGA’s en verenigingen & stichtingen.

Vermogensbeheer werkt vanuit een strategische middelenverdeling, waarbij uw persoonlijke situatie, doelstellingen en wensen de basis vormen. De strategische middelenverdeling wordt mede gebaseerd op lange termijn scenario’s. Vanzelfsprekend speelt de te verwachten cash flow en de balans tussen de liquide en illiquide beleggingen hierbij een belangrijke rol. Op basis van het met u overeengekomen beleggingsmandaat heeft Oyens & Van Eeghen bij vermogensbeheer de bevoegdheid zelfstandig besluiten te nemen en deze uit te voeren.

Oyens & Van Eeghen wil excelleren in haar betrokken, kennis gedreven, pragmatische en oplossingsgerichte dienstverlening. Wij treden primair op als onafhankelijke vertrouwenspersoon en belangenbehartiger en waarborgen daarbij te allen tijde discretie, snelheid en kwaliteit.

Bekijk hier onze website