Regelinstructie en theorie-examens

Regelinstructie avonden en theorie-examens

Regelavonden duren 2 uur, examens 1 uur.

Regelinstructie Examen
 20 mei 19.00 uur  27 mei 19.00 uur

De kosten bedragen  € 30. Dit is het totaalbedrag voor de instructie-avond en het theorie-examen tezamen. Dit bedrag moet voldaan worden aan het begin van de instructie-avond.
De kosten voor een herexamen bedragen € 15, voor dit bedrag mag dan ook nogmaals de regelinstructie-avond bezocht worden.

Inschrijven kan uitsluitend door middel van de formulieren die op het informatiebord in de hal, bij de shop, hangen.

In geval van vragen kunt U contact opnemen met Uw professional Iain Forrester of Johan Eerdmans, dan wel met dhr. W.L. Louwers (wimlouwers@skynet.be) als met mevr. J.M.S.J.G. Soomers (marie_soomers@hotmail.com).